Kuranda geçen erkek bebek isimleri ve anlamları

Kuranda geçen kız erkek bebek isimleri ve anlamları hususunda sizlere geniş çaplı bi araştırma yaparak güzel bilgiler sunmak istiyorum

değerli hamiş arkadaşlarım. Çocuklarınıza isim arıyor iseniz lütfen aşağıda yer alan isimlere ve anlamlarına göz atınız. Ha unutmadan bu isimleri netten derleyerek koyuyorum. Kuranda geçmeyen olursa yada emin olmadıklarınız var ise bana konu altından bildirin bebeklerim olur mu ? Abdi : Kulluk ve itaat eden. Kullukla, kölelikle ilgili. Abdulaziz : En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah ın isimlerindendi r. - Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı. Abdulbaki : Her zaman var olan Allah ın kulu. Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah ın kulu-Allah ın isimlerinden. Abdulhamit : Hamid (Herkesçe Övülen) Olan Allah?ın Kulu; Övgü Sahibi Olan, Herkesçe Methedilen, Bütün Varlıkların Kendi Dilleriyle Övdüğü Yüce Allah?ın Kulu; Abd + Hamid Abdulkerim : Kerem sahibi, cömert, ulu olan Allah ın kulu. Abdullah : Allah ın kulu. Abdurrahman : Rahmet sahibi olan Allah ın kulu. Abidin : İbadet eden, tapan kullar. Abuzer : Altın suyu. Altın suyu gibi parlak ve görkemli. Yahut Ebu Zer (el-Gıfarî) isminin fo­netik değişikliğe uğramış şekli. Adem : Allah?ın yarattığı ilk insan, Adam. Yokluk, hiçlik, ölüm. Adil : Adaletli / Hakça davranan Adnan : Eski Türk isimlerinden / İki gökyüzü, iki cennet anlamında Ahmed : En çok övülmüş, sevilmiş, beğenilmiş. Allah' a şükreden. Akif : Dünya işlerinden uzaklaşıp, ibadet için Allah?a yönelen. Ali : Yüce, yüksek, şanlı, onurlu kimse. Asım : Temiz, namuslu, sağlam karakterli Aziz : Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün Azmi : 1. Kasıt, niyetlilik karar. 2. Kemikli. 3. Güçlü, kuvvetli. Azmi Pir Mehmet (-1583): Şehzade Mehmed'in ve III. Mehmed'in hocalığını yapmıştır. Bahaeddin : Dinin kıymeti değeri Bahtiyar : Mutlu, talihli, Hayatından memnun olan Baki : Süreklilik sahibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz, sonu olmayan Basri : Gören, görme ile ilgili, görebilmek Bayram : 1. Ulusal veya dinsel bakımdan önemi olan, kutlanan gün. 2. Sevinç, neşe. Bedi : 1. Bir şeyi örneği olmadığı halde meydana getiren. 2. Yoktan vareden. Allah'ın 99 isminden birisidir. Bedir : Ayın on dördü. Dolunay. Ay. Berat : İzinli, müsaadeli olmak / Diploma /Affedilmek Beşir : 1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güler yüzlü, güleç.3. Müjde getiren müjdeci. 4. Güleryüzlü güleç adam. Kur´ani bir kavramdır. İnsanlara Allah´ın emir ve nimetlerini, cennet ve mükafatı haber veren peygamberler ve Kur´an için kullanılmıştır. Bünyamin : Hz. Yakup?un oğlu Cabbar : Güç ve kuvvet sahibi kimse Cahit : Cehdeden, elinden geldiği kadar çalışan. Bu kelime Kuran-ı Kerim'de "cihad et". "Allah yolunda savaşa çık" anlamında kullanılmıştır. Celil : Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan Cemal : Güzellik, özellikle yüz güzelliği Cevahir : 1. Cevherler, elmaslar, kıymetli taşlar. 2. Mayalar, özler. Erkek ve Bayan adı olarak kullanılır. Cezmi : Kesin karar veren Cihan : Dünya Cihat : Dini Mücadele, Allah Rızası İçin Zalimlerle Mücadele Etmek, Din Uğrunda Düşmanla Savaşmak, Gaza Cumali : Değerli, yüce bir biçimde bir araya getirilmiş olan anlamına gelmektedir. Davud : Kendisine kitap olarak Zebur?un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Davut : Kendisine kitap olarak Zebur?un gönderildiği büyük peygamberlerden biri. Dilaver : Yiğit / Yürekli Edip : Edepli terbiyeli / Edebiyatla ilgilenen kişi Ekmel : l. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. 2. En uygun, en eksiksiz. 3. Ekmeli Enbiya Ekrem : Pek cömert, iyiliksever Emin : Güvenilen, inanılan kimse Ensar : Hz. Muhammed?i Medine?ye davet edenlere verilen isim Enver : En ışıklı, en parlak Fahri : 1. Onurla ilgili, onursal. 2. Yalnız onur için verilen karşılıksız hizmet Faik : Başkalarından daha ileri, üstün Faruk : 1. Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli. 2. Keskin. 3. Hz. Ömer?in lakabı. 4.Bir işi sonuca ulaştıran Fatih : Yüce, her zaman lider, fetheden Ferit : Eşsiz benzersiz Ferman : 1. Buyruk, emir. 2.Allahın buyruğu. Ferruh : Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü Fethi : Fetheden,fetih hakkında yazılan kaside. Fethullah : Allah?ın fethi.Dinin açılması. Yaşamaya başlamak. Allah?ın nusreti. Fetih : 1. Açma. 2. Alma, zaptetme. 3. Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma Feyyaz : Bereketli, gür, bol Feyzullah : İlhamını Allah?tan alan Fikret : Düşünmek, düşünceye dalmak Furkan : İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim Gaffar : Acıyan, bağışlayan Gafur : Bağışlayıcı, günahları affedici Galip : Yenen, üstün gelen Garip : 1.Kimsesiz, yalnız, yabancı 2.Tuhaf Gazanfer : 1. İri aslan. 2. Yiğit, yürekli, kuvvetli adam. 3. Aslan, yiğit, korkusuz Habip : Sevgili, dost Hakkı : Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili. Haldun : Kalp, yürek / Yüreklilik Halil : İçten, dost çok yakın arkadaş Halim : Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı Halis : Saf katkısız duru Halit : Süregelen, sürekli, geç yaşlanan Haluk : Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı Hamdi : Hamd eden, şükreden Hami : Koruyan, arka çıkan, koruyucu Hamit : Şükredici Harun : Parlayan. Hz. Musa?nın küçük kardeşinin adı. Hz. Harûn (a.s), israilogullari peygamberlerinden, Hz. Musa (a.s)?in kardesi. Hasbi : İsteyerek ve karşılık beklemeksizin yapılan. Haşim : Ezen, kıran, parçalayan Haşmet : İhtişam, büyüklük, görkemlilik Hayati : Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan Hayri : Hayırla, iyilikle ilgili Hidayet : Doğru yol, hak olan islamiyet yolu Hikmet : 1. Bilgelik. 2. Neden, gizli neden. 3. Allah?ın insanlarca anlaşılamayan amacı. 4. Özlü söz, vecize. 5.Felsefe, gizli, bilinmeyen güç Hud : Hz. Hud (a.s). Ad kavmine gönderilen peygamber. -Kuran'da ismi geçen 24 peygamberden biridir. Dalalet ve sapıklık içinde olan kavmini ıslah için çok uğraştı fakat onlar, Huda inanmadılar ve ani bir fırtına ile yok olarak tarihten silindiler Hüdai : Allaha mensup, Allah'ın yarattığı. Hulusi : 1.Saflık, doğruluk, içtenlik 2.Saf halis, içi temiz. 3.İçten, candan. Hüsnü : Güzel İbrahim : 1. İnananların babası. 2. Hakların babası. 3. Kuran da ismi geçen İbrahim peygamber. İbranice de hakların babası anlamında. İdris : Beyaz renkli çiçek açan bir ağaç cinsi İhsan : 1. İyilik etme. 2. Bağış bağışlama. 3. Verilen bağışlanan şey. 4. Lütuf, iyilik İlhami : İçine doğmakla ilgili İlyas : Mersin ağacı. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi. İrfan : 1. Bilme, anlama. 2. Gerçeği sezme, kavrama gücü. 3. Dini gerçek ve sırlan biliş. 4. Kültür İsa : 1. Allah?ın yarlıgaması, mağfireti. 2. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye?de ve Batı?da takvim başlangıcı sayılan peygamber. İshak : (İbranice.)1. İbranice Gülme anlamına geldiği söylenir. 2. Hz. İbrahim?in 2 oğlundan biri olan ve Ya?kub (a.s.)?un babası. Peygamberdir. Kur?an?da 17 yerde ismi geçen peygamberlerdendir. İsmail : İbrahim peygamberin Allah´a kurban adadığı oğlunun adı. İsmet : Haramdan ve günahtan çekinen İsrafil : İslam inanışında dört melekten, kıyamet kopacağını üfleyeceği boru ile bildirecek olan melek. İzzet : 1. Değer, kıymet. 2. Yücelik, ululuk. 3. Güç, kuvvet. 4. Saygı, ikram. Kabil : 1. Kabul eden, kabul edici. 2. Hz. Âdem´in oğlu. Kadem : 1. Ayak. 2. Adım. 3. Yarım arşın uzunluğunda bir ölçek. 4. Uğur Kadir : Herşeye gücü yeten anlamında Allahın isimlerindendir ve abd öneki ile kullanılmalıdır. Kadri : İtibar, değerle ilgili Kamber : Sadık hizmetkar / Hz Ali?nin kölesinin adı Kamil : Tam, eksiksiz, olgun Kani : Kanaat eden, fazlasını istemeyen,kanmış,kanaatkar. Kaşif : Keşfeden, bulan, meydana çıkaran. Kasım : 1. Taksim eden, ayıran bölen. 2.Kinci, ezici, ufaltıcı. 3.Kasım b. Muhammed (s.a.) adında Hz. Muhammed (s.a.s)'in oğlunun ismi. Küçük yaşta vefat etmiştir. 4. Yılın 11. ayı. 4. Yılın kış bölümü. Kemal : Bilgi ve erdem bakımından olgunluk Kerim : Kerem sahibi, cömert Latif : Yumuşak, hoş, nazik Lokman : 1. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim. 2. Kuran-ı Kerim'de bir sure adı. Lut : 1. Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adı. 2. Hz. İbrahim´in yeğeni olan peygamberin adı. Lütfi : 1. İyilik ve güzellikle ilgili. 2. İhsan, bağışla ilgili. Lütfullah : Allahın Lütfu, armağanı Macit : Şan ve şeref sahibi Mahir : Usta, elinden her iş gelen, Hünerli, becerikli, elinden iş gelen kimse. Mahmut : Hamdolunmuş övülmeye değer. Mahsun : Güçlendirilmiş, güçlü. Maksut : Ulaşılması istenilen şey, istek, emel. Malik : Sahip, efendi Mansur : Allahın yardımıyla galip, üstün gelmiş. Mazhar : Bir şeyin göründüğü ortaya çıktığı yer Mazlum : Zulüm gören, zulmedilen kişi Mecid : Çok şerefli, büyük şan sahibi Mecit : Çok şerefli, büyük şan sahibi Mecnun : Deli, aklı başında olmayan Medet : Yardım eden Mehdi : Doğru yolu bulan, hidayete eren. Mehmet : Aslı Arapça?da Muhammed, çok övülmüş anlamında Melik : Hükümdar Memduh : Övülmüş, övülecek. Memnun : Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu Mensur : Yardım olunmuş, Allah'ın yardımıyla galip, üstün gelmiş. 2. Türk musikisinde bir düzen. 3. Bir ney çeşidi. Mesud : Mutlu, sevinçli, neşeli Mesut : Mutlu, sevinçli, neşeli Mevlut : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. - bk. Mevlit Mevlüt : 1. Doğma, dünyaya gelme. 2. Doğulan zaman. 3. Hz. Muhammet´in doğumunu, yaşamını anlatan manzum yapıt. - bk. Mevlit Mikail : Dört melekten doğa olaylarını kontrol eden meleğin adı Miraç : 1. Merdiven. 2. Göğe çıkan Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Hz. Muhammed (s.a.s)'in göğe çıktığı gece ki, Recep ayının 27'sine rastlayan kandil gecesidir. O gecede 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Muammer : Uzun ömürlü, çok yaşayan Mücahit : Savaşçı, Cihada katılan Müfit : Faydalı, yararlı Muhammed : Çok övülmüş, hamd edilmiş Muharrem : Din tarafından yasaklanan Muhiddin : Dini güçlendiren Muhlis : İnanç ve eylemlerinde içtenlikle davranan Muhsin : Sağlamlaştıran Muhtar : Dilediği şekilde hareket edebilen Muhterem : İhtiram olunmuş. Saygıdeğer, sayılan Mükerrem : Yardımsever, ikram sever Mükremin : Konuksever, ikram sever Mülayim : 1. Uygun, muvafık. 2. Yumuşak huylu, yavaş kimse. Pekliği olmayan. Mümin : İnanan, iman eden Münif : Yüksek, ulu, büyük. Münir : Aydınlatan, ışık veren Murat : Amaç, maksat, istek Mürsel : Yollanmış, gönderilmiş olan Mürşit : İrşad eden, doğru yolu gösteren Murtaza : 1. İrtiza edilmiş, beğenilmiş seçilmiş. Güzide. 2. Allah'ın razı olduğu kişi, kendisinden razı olunan Musa : Sudan gelmek anlamındadır. Bir peygamber adı Müşerref : Şerefli Mustafa : Temizlenmiş, saf hale getirilmiş.Seçilmiş, seçkin. Hz. Muhammed´in adlarından. Muttalip : Talepte bulunan, isteyen Muzaffer : Zafer kazanan Naci : Kurtulmuş, selamete kavuşmuş Nadi : Bağıran, haykıran Nadir : Ender, az bulunur, seyrek Nafi : Gelip geçen, etkili, sözü dinlenen Nafiz : İşleyen, içeriye giden, delip geçen Nail : Ele geçiren, muradına eren Naim : Uyuyan, uykuda olan Nami : Tanınmış, ünlü şöhretli Nazif : Temiz, güzel Nazım : Düzenleyen, tanzim eden Nazmi : 1.Düzenli 2.Vezinli, kafiyeli sözle ilgili Necat : Kurtuluş, selamet Necati : Kurtuluşa ermek Necdet : Güçlü ve korkusuz Necip : Soyu temiz, cömert Necmettin : Din?in Yıldızı Necmi : Yıldızlarla ilgili , yıldızlara ait Nedim : Yakın dost, samimi arkadaş Neşet : Yetişme, meydana gelme Nesim : Hoşa giden hafif rüzgar Nevzat : Yeni doğmuş çocuk Nezir : 1. Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakim´e) yöneltmek için Allah´ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. 2. (Fıkıh´ta) Adak, dilek, tahsis. 3. Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Kur´an´da 40´tan fazla yerde geçmektedir. Hz. Peygamberin isimlerinden. 4. Kend Nihat : Tabiat, huy Niyazi : Yalvarma, yakarma Nizam : Sıra, dizi, düzen, kural Nizami : 1.İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan. 2 . kanunlarla ilgili olan. Nuh : Eski metinlerde rahat anlamında / Bir peygamber adı Numan : 1. Kan. 2. Gelincik Nurettin : (Nureddin) Aydınlatın, dinin getirdiği nur Nuri : Işıklı, ışıktan gelen Nusret : 1. Yardım. 2. Allah'ın yardımı. 3. Zafer, muzafferiyet. Basan, üstünlük. Ömer : Dirlik, canlılık yaşam gücü Osman : 1. Toy denilen, kazdan büyük bir kuşun yavrusu / Ateş gibi adam (Odman= Od +Man) Bir tür kuş veya ejderha. 2. Hz. Muhammed in damadı, üçüncü halife. 3. Osmanlı İmparatorluğu nun kurucusu ve ilk hükümdarı. Rahim : Esirgeyen, acıyan anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır. Rahman : Acıması bol olan anlamında .Allahın isimlerinden. Abdurrahman olarak kullanılmalıdır. Rahmi : Koruyan, esirgeyen anlamında Allahın isimlerinden. Abdurrahim olarak kullanılmalıdır. Ramazan : 1.Kameri yılın 9. ayı 2.Bir izaha göre güneşin şiddetli hararetinden taşların yanıp kızması anlamına olan "ramad" kelimesinden alınmıştır. Böyle kızgın yerde yürüyen kimsenin ayakları yanar, zahmet ve meşakkat çeker. Bunun gibi oruç tutan kimse de açlık ve susuzluğun hararetine katlanır, zahmet ve meşakkat çeker, içi yanar. Yâhut kızgın yer ayakları yaktığı gibi Ramazan da müminlerin günahlarını yakar, yok eder. Nitekim Enes b. Mâlik (r.a.)´dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber: "Bu aya ramazan isminin verilmesi günahları yaktığı içindir."(3) buyurmuştur. Rasim : Resmeden, resim çizen Raşit : Doğru yola giden Rauf : Merhamet eden anlamında Allahın isimlerinden Recai : Umma, dileme. İsteyen, rica eden, yalvaran. Recep : Heybetli, azametli, saygı değer Refik : Arkadaş, yoldaş, ortaklık Remzi : İşaret ve gizliliğe ait Reşat : Layık, Değer, yakışır. Resul : Haber getiren Rıdvan : Cennetin kapıcısı olan melek.Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet. Rıfat : Yükseklik, yüksek rütbe Rıfkı : Yumuşaklıkla, sükunetle ilgili Ruhi : Ruhla ilgili Rüknettin : Bir şeyin temeli / Dinin temeli Sabahattin : Dinin Güzelliği Şaban : 1. Arabi ayların sekizincisi, ramazandan önce gelen ay. 2. Kameri aylardan 8.ay. Sabri : Sabırla ilgili, sabra ilişkin. Sacit : Secdeye varan, ibadet eden Şadan : Keyifli, neşeli, sevinçli. Sadettin : Kutluluk, saadete erme, mübarek olma Sadi : Baht açıklığı. Mutlu, uğurlu. Şadi : Sevinç, neşe, mutluluk Sadık : İçten bağlı, gerçek dost Sadri : Anaya göre çocuk Sadun : Mübarek, kutlu, uğurlu. Saffet : Saflık, temizlik Sait - Said : Kutlu, cennetlik Şakir : Şükreden, nankörlük etmeyen Salim : Eksiksiz, sağ, sağlam Samed : Her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiç kimseye ve hiç bir şeye muhtaç olmayan. (Allah) *Pek yüksek, dâim. * Refi? ve âli ve içi dolu şey. * Kavmin ulusu.Allah?ın 99 ismi?nden biri olduğu için Abdülsamed olarak çocuklara isim olarak verilmesi uygundur. Sami : İşiten, dinleyen Şamil : Kapsayan, içine alan Sedat : Doğruluk, haklılık Sefa / Safa : Saflık berraklık Sefer : 1. Bir yerden bir yere gitme, yolculuk, seyahat. 2. Savaş hazırlığı. Savaşa gitme. Harp, savaş. 3. Gemilerin kalktıkları limana tekrar dönünceye kadar yaptıkları fiil. 4. Istılahta: Şer'i bakımdan üç gün üç gecelik (veya onsekiz saatlik) yola gitmek için kişinin oturduğu yerden ayrılması. 5. Defa, kere. 6. Arabî ayların ikincisi. Şefik : Şefkatli Şefkat : Sevecenlik, acıma ve sevgi duygusu Selami : Huzurla, selametle ilgili Selim : 1. Kusuru, noksanı olmayan, sağlam, doğru. 2. Tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş. 3. Temiz, samimi. Selman : 1. Barış içinde bulunma, huzur, erinç. 2. Özgür, hür. Semih : Cömert, eli açık. Şemseddin : Dinin ışığı anlamında Şemsi : Güneşe ait, güneşle ilgili Şeref : Onur. Manen yüksek ve erdemli olmak Serhat / Serhad : Sınır Şerif : Kutsal, mübarek Sermet : 1.Sürekli ve sonsuz. 2.öncesiz ve sonrasız 3.Basınç altında seramik ile metal karışımlarından oluşturulmuş. Sertaç : Baştacı, çok sevilen, sayılan Server : Bir topluluğun en ileri geleni, baş, şef, reis Servet : Para, mal, mülk Şevket : Ululuk, yücelik, kudret ve kuvvetlilik Şevki : Şevk, keyif, istekle ilgili Seyfettin / Seyfeddin : Dinin Kılıcı Seyfi : 1. Kılıçla ilgili, askerliğe ait. 2. Kılıç biçiminde. 3. Asker zümresi. Seyfullah : Allah?ın kılıcı Sezai : Uygun, yaraşır Sinan : Süngü ve mızrak gibi şeylerin sivri ucu Suavi : Yardımsever, Yardım Eden, Herkesin İşine Koşan Süheyl : Sema'nın güney yarımküresinde bulunan sefineyi Nuh burcundaki parlak ve büyük yıldızın adı Şükrü : Şükretme, hoşnut olma Süleyman : 1. Huzur, sükûn.2. Kur?an-ı Kerim?de adı geçen peygamberlerden biri.Hz.Davud un oğlu Sümer : Bugünkü Irak?ta kurulan eski bir uygarlığın adı Süreyya : 1.Gök anlamında 2.Bir yıldız takımı Tacettin : Dinin Tacı Taha : Kur´an-ı Kerim´in yirminci suresinin adı.anlamı hususunda ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Ebu Bekr es-Sıddîk (ra): Bu -sırlardan bir sırdır- demiştir. Bunu el-Gaznevî nakletmektedir. İbn Abbas: -Ey adam- demektir der. Bunu da el-Beyhakî zikretmektedir. Tahir : Pak, temiz Tahsin : Beğenip, alkışlanan, kale gibi sağlam Talat : Yüz, surat, çehre. 2.Güzellik. Talha : İslamiyet?i kabul eden ilk on sahabe?den biridir,Talha bin Ubeydullah da Uhud Savaşı?nda Resulullah?ı koruyabilmek için büyük kahramanlıklar gösteren sahabelerdendir. Talip : İstekli, isteyen, talep eden Tarık : 1.Yol Gösteren 2.Sabah yıldızı Tayyip : Temiz Tevfik : Allah?ın yardımı, uygunlaştırma,başarı Ubeydullah : Allah´ın kulu. Ulvi : Yüce, yüksek Üzeyir : Kuran-ı Kerimde adı geçen, peygamber olup ol­madığı konusunda ihtilaflı görüşler bulunan kişi. Tevbe suresi 30. ayette ismi geçer. Vahap : Çok bağışlayan, bol ihsan edici Vahdettin : Dinin tekliği, birliği. Vahid : Tek, bir Vakkas : Savaşçı, okçu. Vasfi : Nitelikli. Vehbi : Allah vergisi Veysel : 1.Yoksulluk, muhtaçlık.Aslı Üveys tir. 2.Kurt anlamında. Yahya : 1.Allah Lütufkardır anlamında. 2. Bir Peygamber Hz.Yahya Yakup : 1.Erkek Keklik 2. Takip eden, izleyen 3. Hz. Yakub Peygamperin adı Yunus : 1.Denizde yaşayan bir memeli türü. 2. Hz. Yunus Peygamberin ismi 3.Bir takım yıldızının adı Yusuf : 1.İnleyen, ah eden 2.Eklenecek, ilave edilecek 3. Hz Yakub Peygamberin oğlu Hz Yusuf Peygamberin ismi Zekai : Zekâyla ilgili, zekâya ait. Zekeriya : Erkek, Adam. Zeynel : Süs Ziya : aydınlık,nur Zülfi : Zülüflü, Perçemli, Yüzünün İki Yanından Saç Lülesi Sarkan Zülkif : Yüce, makam sahibi. Zülküf : Yüce kimse, makam sahibi.    

Kuran da geçen erkek isimleri ve anlamları | e-hamile.net

15 Ağu 2013 ... Bizde sizler için Kuran da geçen erkek isimleri ve anlamlarını derledik. ... Etiketler:bebek isimleri erkek bebek isimleri kuranda geçen erkek ... 2015-02-25

Kuranda geçen güzel manalı isimler

22 Şub 2013 ... ... namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır. Kirlerden arındırılmış, masum manasında. Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları B 2015-02-10

Kuran da geçen kız isimleri ve anlamları | e-hamile.net

15 Ağu 2013 ... Bizde sizler için Kuran da geçen kız isimleri ve anlamlarını derledik. ... Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. ... ŞUARA: Kuranda sure ismi. 2015-02-28

Kuran-ı Kerim'de geçen en güzel erkek isimleri ve anlamları

29 Ara 2010 ... Kuran-ı Kerim'de geçen güzel erkek isimleri İ simleri bu şekilde sıraladık hepsi çok ... Kuranda Geçen Erkek - Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları 2015-02-03

Kuranda geçen erkek isimleri

Kuran-ı kerimde geçen dini isimlerin anlamlarını sayfamızdan öğrenebilirsiniz. 2015-02-17

Kuranda Geçen Erkek isimleri

Sevilen ve Kuranda geçen erkek isimlerinin yer aldığı en güzel erkek isimleri listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Yeni doğmuş bebeklerinize kuranda geçen güzel ... 2015-02-27

Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'K' Harfi | Kız Erkek ...

7 Eyl 2014 ... 'K' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve Kuranda geçen kız isimlerini bir araya getirdik.. KADİR: Güçlü, Kuvvetli, Kudretli; Değer ... 2015-02-20

Kuran- Kerimde Geçen Kız İsimleri, kuranda geçen kız isimleri

Kuran- Kerimde Geçen Kız İsimleri. ... Berra: – Doğru sözlü, hayır işleyen kimse – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır. Berre: Anlamı temizleyicidir. Betül: O'nun ... 2015-02-21

En Güzel Kız İsimleri

Kız Çocuk İsimleri ve Anlamları, Güzel Kız Bebek İsimleri, Modern Kız İsimleri, Türkçe Kız Bebek İsimleri, ... En Güzel Erkek İsimleri | Kuranda Geçen İsimler ... 2015-02-03

2014 Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'N' Harfi | Kız ...

7 Eyl 2014 ... Tercihini İslami isimlerden yana kullananlar için bizde bir kolaylık sağlayalım dedik ve 'N' harfi ile başlayan Kuranda geçen erkek isimlerini ve ... 2015-02-08

AAa bebek beşikleri, bebek, çocuk, hamile, gebe, a, b, c, ç ...

... kuranda gecen bebek isimleri, dini bebek isimleri, erkek bebek isimleri, kiz isimleri, erkek isimleri, çocuk isimleri, türk isimleri, evrim akın, kız bebek isimleri, ... 2015-02-04

Kız Erkek İsimleri

2014 Kuranda Geçen Kız ve Erkek İsimleri Anlamları 'Z' Harfi. 'V' harfi ile başlayan Kuran-ı Kerim'de geçen kız ve erkek isimlerini ve anlamlarını bir araya  ... 2015-02-19

Populer ve kuranda geçen erkek bebek isimleri 2013-2014 | İsimler ...

13 May 2013 ... Merhaba değerli arkadaşlar bu sayfamızda en popüler erkek bebek isimleri, kuranda geçen erkek bebek isimleri ,modern erkek bebek isimleri ... 2015-02-28

Kuran'da Geçen İsimler, Kuran-ı Kerim'de geçen dini isimler - Kuran ...

Kuran-ı Kerim'de geçen isimler, Kuran'da Geçen Dini İsimler hakkında bilgiler. ... isim,isimler sözlüğü,bebek,isim sözlüğü,sözlük,ad sözlüğü,2014 erkek isimleri ... 2015-02-19

İslam Dinine Uygun En Güzel Erkek ve Kız Bebek İsimleri Anlamları ...

11 Şub 2014 ... 2014-2015 En güzel/anlamlı İslam dinine uygun erkek ve kız bebek isimleri..Kur' anda geçen dini önemi olan isimler ve anlamları..ismin kişilik ... 2015-02-25

Bebek İsimleri - Kuranda Geçen Erkek Kız Adları Anlamları

Bebek isimleri arayan anne ve baba adayları için sayısız isimden oluşan bebek isimleri arşivinden, bebeğinize uygun ismi seçebilirsiniz. 2015-02-16

Kuranda Geçen İsimler

Kuranda Geçen Erkek İsimleri (ç harfi). 09 22 12'. Written by admin. 0 Comments. Kuranı Kerim'de geçen erkek bebek isimleri ve anlamlarından ç harfi ile ... 2015-02-14

Kuran-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamber -İstanbul Haberleri

17 Oca 2014 ... Kuran-ı Kerim'de Hz. Âdem'den (as) Hz. Muhammed'e (sas) kadar 25 peygamberin ismi zikrediliyor. Peki bu 25 peygamberi ne kadar ... 2015-02-24

Kuran'da geçiyor diye bu isimleri koymayın!

8 Eki 2012 ... Kuran-i Kerim'de geçen her kelimeyi çocuklar için isim olarak kullanmamalıyız. Yaygın ... 8 Ekim 2012 Pazartesi 12:17 kuranda geçiyor diye bu isimleri koymayın ! .... Mini etekle gezen bayan görünümlü genç erkekler … 2015-02-22

Kuranda Peygamberlerin isimleri

Kuranda Peygamberlerin isimleri, Doğumundan sonra bebeğe bu isimlerden ... da İsmi geçen Peygamberlerimizin adlarını , ardından diğer isimleri hatırlatalım ve ... isim olarak adlandırılanlardan bazıları şunlardır: Erkek ismi olarak, Abdullah , ... 2015-02-12

kuranda geçen kız isimler kurandaki erkek isimleri çocuğuma isim ...

15 Eyl 2008 ... A ile başlayan isimler. ACAR : Cesur, becerikli. ACER: HZ.İsmail'in annesi. AFRA: Ayin 13.Gecesi, afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından 2015-02-10

Erkek isimleri | mollacami.com

Erkek isimleri. ... Halîfe (a): Birinin yerine geçen kimse. Halil (a): Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş. Haluk (a): İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslama yakışır. 2015-02-17

Kuranda geçen erkek isimleri. Anlamlarıyla Birlikte Harf Sırasına göre.

9 Oca 2015 ... Yani isim karakteri şekillendirir. En azından karakterin isimden etkilendiği artık bilinen bir gerçektir. Kuranda geçen erkek isimlerini aşağıda harf ... 2015-02-10

kuran da her gecenin çocuklara isim diye verilmesi - uludağ sözlük

kuranda geçen her kelimenin çocuklara isim olarak verilmesi şeklinde ... ilerde peygamber olacağını bekliyorlarmış gibi. erkek çocuk daha beterdir zaten, gider ... 2015-02-18

2015-02-16


Erkek arkadaşım iç çamaşırıma boşaldı hamile kalırmıyım?

Erkek arkadaşım iç çamaşırıma boşaldı hamile kalırmıyım?

Sayfamıza nerdeyse hergün yöneltilen sorulardan biride üzerimizde çamaşır,elbise varken sürtünme yoluyla birlikte olduk bu şekilde hamile

Derya baykal erkek bere atkı modelleri

Derya baykal erkek bere atkı modelleri

Derya baykal erkek bere atkı modelleri ve yapılışı konusunu incelemektesiniz.Oğlunuza,sevgilinize eşinize örgüden el emeği göz nuru

Bebek örgü modelleri bebek elbise modelleri

Bebek örgü modelleri bebek elbise modelleri

Bebek örgü modelleri bebek elbise modelleri Eveeeet kızlaaaar şimdi sizlere örgüden yapılmış kız erkek bebek kıyafetlerinin

Bebek Nasıl Bakılır ?

Bebek Nasıl Bakılır ?

Yeni anne olmuş yada anne adaylarının bilmesi gereken bir konu olduğu için sizlerle paylaşmak istedik. Bebek

3-4 Aylık Bebek Menüsü

3-4 Aylık Bebek Menüsü

3 - 4 aylık olan bebeğe neler verilmeli ? Bebek menüsü örneği ve bilinmesi gerekenleri sizlere

Hamilelikte Kız Bebek belirtileri

Hamilelikte Kız Bebek belirtileri

Öncelikle bu bilgilerin yada Çin takvimine Göre cinsiyet tahmini konusunda belirttiğimiz bilgilerin tamamen doğru olmadığının altını


Yorum Gönder

Etiketler :