Miyomlar hamile kalmaya engelmidir?

Merhaba hocam 1 çocuğum var ikinci çocuğumuz olsun istedik.3 ay korunmadığım halde gebe kalamadım.Aniden ara kanamam oldu Doktora gittik

miyomlarımın olduğunu söyledi .Açıkçası acilde pek ilgilenmediler beni bu konuda aydınlatırsanız sevinirim.Miyom hamile kalmada sıkıntı yaratırmı?Kolay gelsin iyi çalışmalar Miyomlar rahim düz kaslarından gelişen iyi huylu urlardır. Fibroid ya da leiomiyoma adı da verilen miyomlar, düz kas ve bağ dokusu içeren iyi huylu (kanser olmayan) kitlelerdir. gebelik kontrolüne gelen hastaların yaklaşık olarak %4 ünde miyom saptanmaktadır. Gebelikte miyomların saptanması bu hastaların daha düzenli ve özenli olarak izlenmelerini gerektirir. Gebe kadında hem miyomun gebeliküzerine olumsuz etkileri olmaktadır hem de gebeliğin miyom üzerine olumsuz etkileri olmaktadır.
Miyom neden olur?

Hormonal ve genetik faktörler miyom oluşumundan sorumlu tutulmaktadır. Bu genetik değişiklikler rahim dokusunun östrojen ve progesteron gibi hormonlara cevabını etkiler. Kanıtlar östrojen ve progesteron hormonunun artması ile miyomun büyümesi arasındaki ilişkiyi desteklemektedir. Gebelikte miyomların etkilenmesinin altındaki neden, artan hormon salgıları, özellikle gebeliğe özgü 'human koryonik gonodatropin hormonu'nun salgılanması ve rahimin artan kan akımıyla birlikte büyümesidir.
Gebeliğin miyomlara etkileri nelerdir?
gebelik sırasında rahim hücrelerinde oluşan büyüme, ödem, rahimin büyümesi nedeniyle oluşan gerilme miyomların büyüklüklerini değiştirebilir. gebelik sırasında miyomların %40'ında büyüklük açısından bir değişiklik olmazken %60'ının büyüklüğü değişmektedir. Gebe kaldığında 5 cm'den daha büyük miyomu olan her 3 kadından bir tanesinde miyom boyutlarının arttığı gösterilmiştir.
Miyomun büyümesi en çok gebeliğin ilk 3 ayı içinde olmaktadır. Bazı miyomlar bu hızlı büyüme nedeniyle beslenmelerinin bozulmasına bağlı olarak boyutlarının %10'u kadar küçülebilirler. Bu değişikliğe 'miyomun dejenerasyonu' diyoruz.
Miyomların gebeliğe etkileri nelerdir?
Tıp literatüründe miyomların kısırlık oranını artırdığı ve gebelik sırasında bazı sorunlara yol açabileceği yönünde çelişkili yayınlar mevcuttur. Kesin olarak bildiğimiz şey miyomu olan kadınların hem gebe kalma sürecinde hem de gebe kaldıktan sonra bazı riskleri taşıdığıdır. Miyomu olan kadınlarda bazı sorunların miyomu olmayan kadınlara göre daha sık görüldüğü gözlenmektedir. Bu sorunlar arasında düşük riskinin artması, plasentaya bağlı problemler, bebeğin büyümesinde gerilik olması, erken doğum riskinin artması ve bebeğin anne karnındaki prezentasyon (duruş) anormallikleri sayılabilir.
Myomlar kısırlığa yol açar mı?
Elimizde her tip miyomun kısırlık yaptığını gösteren net bir bilgi olmamasına rağmen, kısırlık tedavisi gören kadınların miyom ameliyatı olduktan sonra gebe kalma şanslarının arttığını biliyoruz. Yapılan çalışmalar en çok submuköz (rahimin içinde yerleşmiş ) miyomların kısırlığa yol açtığını göstermektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar intramural ve subseröz (rahimin kas tabakası içinde ve rahim dışında yerleşmiş ) miyomların da kısırlıkta rolü olabileceğini göstermiştir.
Myom düşük riskini artırır mı?
Uzun yıllardır, miyomu olan kadınlarda düşük riskinin olmayanlara göre daha çok olduğu gözlenmesine rağmen bu bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. Artan düşük riski en çok submuköz (rahimin içinde yerleşmiş) miyomlarda izlenmektedir. Düşük riski miyomların sayısından ve büyüklüğünden bağımsız olarak artmaktadır.
Miyomlar anne karnında bebek ölümlerine yol açar mı?
18-23 hafta arasında gebe olan kadınlarda yapılan bir çalışmada miyomların varlığının bebek kayıplarını çok az da olsa artırdığı gösterilmiştir, ancak bu kayıplara yol açabilecek diğer nedenler mevcuttur. Yapılan bir çalışmada gebeliğin ikinci 3 aylık dönemi içindeki bebek kayıplarında miyomun çıkartılmasıyla riskin azaldığı gösterilmiştir.
Miyomlar erken doğum riskini artırır mı?
Miyomu olan gebelerin erken doğum eylemi nedeniyle hastaneye yatırılma oranları, miyomu olmayan kadınlardan fazladır ve bu risk miyomun büyüklüğü arttıkça doğru orantılı olarak artmaktadır. Değişik çalışmalarda miyomu olan kadınlarda erken doğum riskinin ortalama iki kat yüksek olduğu gösterilmiştir.
Miyomlar plasentanın erken ayrılmasına neden olur mu?
Bu risk miyomu olan hastalarda olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu risk özellikle plasentanın arkasında 3 cm'den büyük miyom varlığında izlenmiştir. Yine submuköz yerleşen miyomlarda bu risk daha yüksektir. Plasentadan uzak yerleşen miyomlarda bu risk tartışmalıdır.
Miyomlar ile plasentanın doğum kanalında yerleşmesi (Plasenta Prevya) arasında ilişki var mıdır?
Rahimde miyomların olması plasentanın doğum yolunu kapatacak şekilde yerleşmesini kolaylaştırabilir. Bu risk özellikle 5 cm'den büyük miyomu olan kadınlarda artmaktadır. Miyomların sayısının fazla olması bu risk ile ilgili değildir.
Miyom fetal malprezentasyona (bebeğin duruş bozuklukları) neden olur mu?
Anne karnında bebeğin ters (makat ), yan (transvers) veya çapraz (oblik) durmasıdır ve genellikle miyomun yaptığı baskı nedeniyle olur. Dolayısıyla miyom ne kadar büyükse bu risk o kadar artmaktadır.
Miyomlar doğum sırasında sorunlar yaşanmasına yol açar mı?
En sık görülen problem ağrıların düzensiz olması ve koordinasyonunun bozulmasıdır. Bu değişiklikler doğum eyleminin uzamasına yol açabilir. Ancak yapılan geniş çalışmalarda miyomu olan kadınlarda, miyoma eşlik eden başka bir risk faktörü yoksa vajinal doğum şanslarının diğer kadınlarla benzer olduğu saptanmıştır.
Miyom ile sezeryan oranları artıyor mu?
Ne yazık ki evet. Yapılan pek çok çalışma özellikle bebeğin anne karnındaki anormal pozisyonuna bağlı olarak sezeryan doğum oranlarının arttığını göstermiştir. Bazen plasentanın doğum yolunu kapatması nedeniyle sezeryan gerekli olabilmektedir. Diğer bir neden de miyomun kendisinin doğum yolunu kapatması ve sezeryan ihtimalini artırmasıdır. Bütün bu riskler doğum ağrıları başlayınca gerçekleşmesine rağmen, miyomun varlığı doğum ağrıları başlamadan önce de sezeryan oranlarını arttırmaktadır.
Miyomlar doğum sonrası kanamaya yol açar mı?
Miyomların varlığı, miyomun büyüklüğünden bağımsız olarak doğum sonrasında kanama miktarını arttırmaktadır. Bu nedenle bu doğumlarda kaybedilen kan daha fazla olmakta, bazı durumlarda kan ürünleri kullanılmasını gerektirebilmektedir.
Perinatal Sonuçlar: bebek Etkilenir mi?
Rahimde miyom olması yenidoğan bebeklerdeki arzu edilmeyen sonuçları direkt olarak etkilemez. Miyomu olan ve olmayan kadınlar arasında yenidoğan dönemindeki olumsuz sonuçlar (doğuştan görülen sakatlıklar, düşük apgar skorları, gelişme geriliği olan bebek ve doğumdan sonra bebek kayıpları gibi) benzer bulunmuştur.
Miyomların tanısı nasıl konur?
İlk ve en güvenli tanı yöntemi ultrasonografidir. Bazı durumlarda bu yöntem yeterli bilgi vermeyebilir. Bu durumlarda manyetik rezonans incelemesi gebeyken, bebeğe herhangi bir zarar vermeden güvenle kullanılabilir.
Miyomların Tedavisi: Ameliyat olmalı mıyım?
1.gebelik Öncesi: Eğer gebe kalmayı planlıyorsanız , öncelikle yapılacak bir jinekolojik muayene ve ultrasonografi ile miyomların olup olmadığı, büyüklükleri, yerleşim yerleri saptanır. Bundan sonra doktorunuzdan bu miyom veya miyomların gebeliğinizi nasıl etkileyebileceği konusunda detaylı bilgi almalısınız. Çoğu miyomun gebe kalmadan önce çıkartılmasına gerek yoktur ancak bazı miyomlar özellikle rahimin içinde yerleşenler ve boyutu 5 cm'den büyük olanların gebe kalmadan önce alınmasında fayda olabilir.
2.gebelik sırasında: Gebeyken saptanan myomlar genellikle izlenmektedir yani tedavi doğum sonrasına bırakılmaktadır. Bazı durumlarda eğer doğum sezeryan ile olacaksa bu myomlar alınabilir, özellikle rahimin dışına doğru büyüyen miyomlar bu gruptadır. Çoğu hastada myomlar sezeryan sırasında alınmamaktadır çünkü gebeliksırasında rahimin kan akımı çok arttığı için miyomun alınması ciddi bir kanama riskini beraberinde getirir; hatta bu kanamayı durdurabilmek için rahimin alınmasını gerektirebilir. Bu karar en iyi olarak sezeryan operasyonu sırasında miyomların yerleşimine, büyüklüklerine, sayılarına ve kanama riskine göre hesaplanır.
Gebelikte ağrılı miyom sendromu nedir?
gebelik sırasında miyomlar şiddetli ağrı yapabilirler. Hatta bu durum ayırıcı tanıda ciddi sorunlara yol açabilir. Apendisitten veya ağrı yapan böbrek taşı, yumurtalık torsiyonu gibi ciddi diğer nedenlerden ayırımının yapılması çok zor olabilir. Miyomların neden ağrı yaptığı kesin olarak bilinmemekle birlikte büyüyen miyomun kan akımının azalmasına bağlı olduğu ve/veya miyom hücrelerinin nekrozu nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Çoğu zaman tıbbi tedavi ile bu ağrı düzeltilebilmektedir. Düzelmeyen hastalarda ameliyat bir tedavi seçeneği olabilir.
Yerleşim yerlerine göre miyomlar nasıl adlandırılır?
İntramural miyom: Rahim duvarının içine yerleşmiş
Submuköz miyom: Rahim kanalına çıkıntı yapacak şekilde yerleşmiş
Subseröz miyom: Rahimden karın boşluğuna doğru büyümüş
Saplı submuköz miyom: Rahim içinde bulunan, rahime bir sapla bağlı
Saplı subseröz miyom: Karın boşluğuna doğru büyümüş, rahime ince bir sapla bağlı.
Miyomektomi ameliyatından sonra gebelik için ne kadar beklenmeli?
Rahim üzerine uygulanan dikişlerin iyileşmesi ve rahimin bir risk taşımadan, sağlıklı olarak gebeliği taşıyabilmesi için miyomektomi ameliyatından sona en az 3 ay beklemeyi öneriyoruz. Önceden miyomektomi ameliyatı olan gebelerin doğumlarının sezeryan ile yapılması daha güvenli bir yöntemdir.

2014-07-11


Hamile Kalma Günleri

Hamile Kalma Günleri

Hangi günler hamile kalınır kalabilirim ve hangi günler hamile kalınmaz ? Hamile kalma günü yada günleri

Klomenle hamile kalınırmı?

Klomenle hamile kalınırmı?

Merhaba hocam 2 yıllık evliyim çocuğum yok doktora göründüm yumurta tembelliğim varmış orta derecede klomen verildi

Nasıl hamile kalınır?

Nasıl hamile kalınır?

Günümüzde infertilide sorunu yaşayapı çocuk sahihibi olamayan bir çok çift var.Sayfamıza her gün hamile kalamıyorum ne

İlk aşılamada hamile kalınırmı?

İlk aşılamada hamile kalınırmı?

Çocuk sahibi olamayan bir çok çift tarafından sayfamıza yönlendirilen sorulardan biride ilk aşılamayla hamile kalınırmı,aşılamayla hamile

En güzel hamile kıyafetleri

En güzel hamile kıyafetleri

En güzel hamile siz olmalısınız, bizlerde sizlere en yeni ve en güzel hamile kıyafetlerini galeri halinde

Espirili hamile tişörtleri

Espirili hamile tişörtleri

2015 baskılı hamile tişörtleri sezonun trendleri arasında.Esprili hamile tişörtleri hamile giyim koleksiyonunun da vazgeçilmezleri arasındadır.Rahatlığının yanında


Yorum Gönder

 1. Beyza diyor ki:(18 Aralık 2014 12:05)

  Ne ilacı sorunuzu eksiksiz tam yazın lütfen

  1. mirasu diyor ki:(17 Aralık 2014 19:26)

   beyza hanım merhabalar 2 aralıkta bırlıktelık yasadım nısanlımla ılsıkıden sonra kan geldıa det oldum dısarıya bosldı yanlız yogun bır sekılde kanamam oldu kontrole basladım ucuncu gunude adetım cok yogun olmadı ılactanmı anlamadım gebelık varmıdır

   1. Beyza diyor ki:(02 Aralık 2014 21:14)

    Merhaba kullandığınız ilaç kaynaklı gecikme söz konusu jinekoloğa görünün..

    1. Nihal Akman diyor ki:(01 Aralık 2014 07:15)

     Arkadaşlar eşimle ilişkiye girdikten 36 saat sonra ertesi gün hapını aldım.Normalde adet tarihlerim hiç aksamazdı gecikmezdi. Kondom yırtıldığı için bu hapları kullandım ve ilk defa kullandım. Şimdi adetimde gecikme var. Bir hafta geçince ilk testi yaptım sonuç negatif çıktı. 12 gün geçince ikinci testi yaptım o da negatif sonuç verdi. Şu an adetim gecikeli tam 19 gün oldu ve hala adet olamadım. Kan testi yaptırcam tabiki ama endişeliyim. Acaba gebelik var mıdır. testler yanıltıyor mu? Yoksa bile ertesi gün hapı bu kadar gecikme yapar mı? Okul okuyorum henüz ve bir bebeğe hazır değilim :(

     1. zeynep diyor ki:(28 Kasım 2014 15:29)

      hocam merhaba.korunmasız 1 ilişki yaşadım.hemen ertesi gün sabah adet oldum.geçen ay 25 ekimde adet oldum.gebelik durumu olur mu?yardımcı olursanız sevinirim.

      1. melike diyor ki:(27 Kasım 2014 11:32)

       merhaba hocam. Ben 16 yasında bir kizim sevgilimle bir suredir birlikte oluyoruz, korunmuyoruz ama boşalmadan önce geri çekiyor. En son 29 Ekimde ilişkiye girdik 5 kasimda adet olmam gerekiyordu ama olmadim 20 kasimda test yaptim ama negatif çıktı sürekli adetim düzensiz psikolojik olarak çok taktiğim için midemin bulandigini hissediyorum bazen. Hamile olma olasiligim var mi yardimci olur musunuz ?

       1. mira diyor ki:(20 Kasım 2014 11:33)

        23 ekimde esimle iliskiye girdik üzerime bosaldı sildim benim 4 yada 5 kasımda hasta olmam gerekiyordu 10 gün geciktim sonra hasta oldum benim gögüslerim büyüdü karnımı normalde iceri cekebiliyordum zayıf görünmek icin ama su an cekemiyorum normal oldugu gibi bırakıyorum acaba hamile olabilir miyim test yaptım negatif hep negatif cok sey okuyorum aklım karısıyor yardım edin

        Etiketler :