Hamilelikte 4’lü test hakkında bilmeniz gerekenler ?

Gebelikte 4’lü test neden yapılır? Gebe olduğunuzu öğrendiniz ve çok mutlusunuz. Ve şimdi artık bebeğinizin sağlığını merak ediyorsunuz. Gebeliğim sağlıklı ilerliyormu, bebeğimle ilgili herhangi bir sorun varmı, bebeğimi sağlıklı doğurabilecekmiyim. Tüm bu merak edilenler anne adaylarının ortak kaygısıdır.

Gebelikte doktor kontrolünün önemini her makalede belirtiyoruz. Düzenli doktor muayeneleri, bebeğinizle ilgili problemleri erken saptayabilir ve önlem alınmasına olanak sağlar. Gebelikte yapılan bazı testler vardır. Bu testler bebeğinizin gelişimi ile ilgili ip uçları sağlar. Gebelikte yapılan testlerden biri dörtlü testlerdir. Genelde üçlü testle aynı amaca hizmet eder. Fakat dörtlü test üçlü teste göre daha başarılıdır.

 

Gebelikte yapılan dörtlü testle bebeğin Down sendromlu olup olmadığını öğrenmek mümkün. Dörtlü test down sendromunu % 80 tespit etmektedir. Ayrıca dörtlü tstle trizomi 21,trizomi 18 , Edwards sendromu ve nöral tüp defekti riskleri de araştırılabilir. Dörtlü testler kliniklerde gebeliğin 16-20 . haftası yapılırken bazı kliniklerde 15-22 haftalarda yapılmaktadır. Bu haftaların dışında dörtlü testler yapılmamaktadır.

Gebelikte dörtlü test yapılmadan önce gebenin öncelikle usg muayenesi yapılır. Bebeğin ölçümleri yapılır. Daha sonra gebeden kan alınır. Değerlendirme yapılırken bir takım kriteler göz önüne alınır. Gebenin son adet tarihi, vücut ağırlığı, doğum tarihi, sigara kullanıp kullanmadığı sorulur ve PC ye kayıt edilir. Veriler girildikten sonra hesaplama yapılır . Hesaplamayı yapan Bilgisayar programıdır. Test sonuçlarınız ve programın verdiği bilgiler değerlendirilir böylece gebeliğinizle ilgili herhangi bir risk olup olmadığı belirlenir.

Yüksek riskli sonuçlarda amniyosentez yapılabilir.Bir kaç gün içinde test sonuçlarınız çıkacaktır. Çıkan sonuçla ilgili doktorunuz sizi bilgilendiricek nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini anlatacaktır. Dörtlü test fiyatları klinikten kiliniğe farklılık göstermektedir. SGK bu test ücretini karşılamakatdır. Sevgili anne adayları gebeliğinizin sağlıklı ilerleyip ilerlemediğini ancak doktor kontrolü ile anlayabilrisiniz. Bu nedenle düzenli olarak doktor kontrollerinizi yapın ve gebelikte yapılması gereken testleri mutlaka yapın. Gebelikte dörtlü test ile ilgili sorularınızı bizlerle bu başlık altın dan paylaşabilir, sorularınıza en kısa zaman da yanıt alabilirsiniz.

Hamilelikte 4’lü test hakkında bilmeniz gerekenler ?

Hamilelikte 4 lü test nedir ne zaman nasıl yapılır ?

Down sendromu riskini ölçmek için ikili ve üçlü testlere başvuruluyor. Araştırmacılar daha yüksek başarı oranlarına sahip testlerin geliştirilmesi için çalışmalara devam ediyorlar. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Alper Mumcu, “Bu konudaki en son yenilik çok kısa bir süre önce ileri sürülen dörtlü testtir.” Diyerek test hakkında merak edilenleri paylaşıyor.

Dörtlü test nedir?

Dörtlü test tıpkı ikili test ve üçlü test gibi Down Sendromu, nöral tüp defekti ve Trizomi 18 adı verilen hastalıkların bebekte olma riskini belirleyen bir tarama testidir. Diğer iki test ve tüm tarama testleri gibi bebekte hastalık olup olmadığını değil sadece o hastalıkların o bebekte bulunma riskini belirler. Eğer risk kabul edilebilir sınırların üzerindeyse bu anne adaylarında ileri ve tanı koydurucu incelemelerin yapılması gündeme gelir.
Dörtlü test nedir?

Dörtlü test anne adayından kalınan kan örneğinde dört değişik maddenin düzeylerinin saptanması temeline dayanır. Bu maddelerin düzeyleri, annenin beklenen doğum tarihindeki yaşı, sigara kullanımı, kilosu ve boyu gibi değişkenler de göz önüne alınarak bilgisayar programları tarafından işlenir ve sonuçta bir risk belirlenir.

Dörtlü teste incelenen maddeler şunlardır:

beta-hCG
Alfa-feto protein (AFP)
Estriol (E3)
Dimerik inhibin-A (DIA)
Human chorionic gonadotropin (hCG) gebeliğin temel hormonudur. Hamileliğin erken dönemlerinde yükselmeye başlar 14-16. haftalar arasında en yüksek değerine ulaştıktan sonra yavaş yavaş azalır
Alfa feto protein bebeğin karaciğerinden salgılanan bir protiendir. Bebekten amniyon sıvısına oradan da anne adayını kanına geçer. Gebeliğin seyri sırasında anne adayının kanındaki düzeyi yavaş ama düzenli bir artış gösterir.
Estriol ise yine bebeğe ait bir doku olan plasentadan salgılanan bir çeşit östrojen hormonudur.
Bu maddelerin hepsi üçlü testte incelenen maddelerdir.
Dörtlü testte ise bunlara dimerik inhibin-A adı verilen bir madde daha eklenmiştir.

Dimerik inhibin-A nedir?

İnhibin kadınlarda overde erkeklerde ise testislerde üretilen bir tür hormondur. Beyinden FSH salgılanmasını etkileyerek yumurtlama ve sperm üretimi üzerinde rol oynar. İnhibinin inhibin-A ve inhibin-B olmak üzere 2 türü vardır. Erkeklerde sadece inhibin-B üretilirken kadınlarad hem inhibin-A hem de inhibin-B üretimi vardır.
Bunlara ek olarak hamile  kadınlarda plasentada inhibin-A üretilir ve bu anne adayının kan dolaşımına katılır.
Hamile kadınların kanındaki inhibin-A düzeyi ilk 10 hafta boyunca giderek artış gösterir ve daha sonra yaklaşık 25. haftaya kadar sabit kalır. Son trimestera girildiğinde yeniden yükselmeye başlar ve miadda en yüksek düzeylerine ulaşır.
Yapılan araştırmalarda bebekte Down Sendromu olması durumunda kan inhibin-A düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu yükseklik nedeni ile inhibin-A düzeylerinin Down sendromu için tarama testi olarak kullanılabileceği düşünülmüştür. Ancak tek başına değerlendirildiğinde inhibin-A Down Sendromlu olguların sadece %41’ini tanıyabilmektedir. Bu nedenle değişik maddeler ile bir arada değerlendirilmeleri yapılmış ve en yüksek duyarlılığın diğer üç madde ile bir arada değerlendirildiğinde elde edildiği bulunmuştur.
DIA ve diğer maddelerin anneye ait bazı özelliklerden etkilenip etkilenmediği son derece önemlidir. Yapılan artaştırmalarda anne yaşının DIA düzeylerini etkilemediği buna karşılık vücut ağrılığının ters orantılı olarak etkilediği bulunmuştur. Benzer şekilde değişik ırklar arasında hCG düzeyleri de farklılık göstermektedir. İnsüline bağlı şeker hastalığı olanlarda da AFP düzeyleri etkilenmektedir.

Dörtlü test ne zaman yapılır?

DIA düzeyleri gebeliğin ikinci trimesterında nispeten sabit olmakla birlikte diğer parametreler değişmektedir. Bu nedenle dörtlü test için ideal zaman hamileliğin 16-18. haftalarıdır.

Pozitif test nedir?

Dörtlü testte Down sendromu, nöral tüp defekti ya da Trizomi 18 açısından riskin kabul edilen normal sınırın üzerinde çıkması durumunda pozitif testten söz edilir. Pozitif test bebekte kesin hastalık varlığını göstermezken negatif test de sağlıklı ve sağlam bir bebeğin garantisini vermez.
Pozitif test varlığında ne yapılmalıdır?

Bir tarama testi olan dörtlü testin pozitif çıkması yani riskin yüksek olarak saptanması durumunda izlenebilecek birkaç alternatif yol vardır.Bunlardan ilki anne yaşı ve ultrason bulgusu ne olursa olsun amniyosentez yapmak ve Down sendromu olup olmadığını kesin olarak saptamaktır. Pozitif test varlığında en sık tercih edilen yöntem budur.
İkinci seçenek ise detaylı ultrason incelemesi yaparak testin pozitif çıkmasına yol açan durum ile ilgili olabilecek ultrason bulgularını aramak ve bu bulguların ışığında amniyosenteze karar vermektir. Bu yönteme ancak riskin sınırda olduğu ya da anne adayının amniyosenteze sıcak bakmadığı durumlarda başvurulmalıdır.

Dörtlü testin güvenilirliği ne kadardır?

Dörtlü testin güvenilirliğinin üçlü teste göre daha yüksek olduğu ileri sürülmektedir. Mart 2003’de The Lancet dergisinde yayınlanan bu konu ile ilgili en geniş çalışmada 50 bine yakın kadında dörtlü test uygulanmış ve %81 oranında başarılı olduğu ileri sürülmüştür. Yirmi üç bin kadın üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise %85’lik başarı bildirilmiştir.
Dörtlü test çok yeni bir test olduğundan yaygın şekilde kullanıma girmesi ve güvenilirliğinin daha gerçekçi hesaplanması için daha fazla çalışmaya gerek vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.